Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Які із за значених соціальних проблем Вас найбільше турбує?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Картинки по запросу урядова гаряча лінія

Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд


Додаток до рішення районної ради від 07.12.2010 року № 2-9/VI
Середа, 17 серпня 2016, 15:55

Програма
підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів шляхом їх раціонального використання у Корсунь-Шевченківському районі на 2010 - 2016 роки
Аналіз причин виникнення проблеми
Питання енергоефективності та зменшення споживання бюджетними установами енергетичних ресурсів досить актуальне. З кожним роком зростає кількість спожитих електричної енергії та природного газу установами освіти, охорони здоров’я та іншими. При цьому при щорічному зростанні вартості одиниці цих ресурсів, зростає і загальна вартість спожитих енергоресурсів, що суттєво впливає на рівень видаткової частини місцевих бюджетів. Протягом 2009 року у порівнянні із 2008 роком вартість спожитих енергоресурсів у грошовому еквіваленті бюджетними установами району зросла на 27,6 відсотка, або на 1,1 млн. грн. і склала 5,3 млн. грн. При раціональному використанні енергетичних ресурсів, впровадженні енергозберігаючих пристроїв та приладів, заощаджені кошти будуть спрямовані на інші пріоритетні напрямки, зокрема: інформатизацію, закупівлю сучасного медичного обладнання, та інші.
Через нестачу енергоресурсів Україна опинилась у глибокій енергетичній кризі. Здавалося б, за таких умов Україна мусить різко змінити всю свою енергетичну політику. Слід було б вжити термінових заходів для того, щоб енергозбереження піднести до рангу пріоритетів держави. Але стара радянська психологія виявилася сильнішою за здоровий глузд. За останніми даними Світового банку реконструкції і розвитку, серед країн колишнього СРСР Україна має найвищу енергозатратність. Підраховано, що на одиницю валового внутрішнього продукту в Україні витрачається вдвічі більше енергії, ніж у країнах Балтії, у 9 разів більше ніж у розвинених країнах. Світовий банк вважає, що за таких умов і з урахуванням відсутності гарантованих поставок палива завдання ефективного й ощадливого енерговикористання має бути в Україні першочерговим. Не дивлячись на всю очевидність цього, поки що не вживаються дієві заходи. Замість того, щоб нарешті навчитися рахувати гроші, ми продовжуємо їх розбазарювати. Оцінки фахівців показують, що витрати на 1 кіловат новоствореної енергетичної потужності вдвічі більші, ніж витрати на заощадження того ж кіловата. Сьогодні ніхто не бере під сумнів той факт, що питання підвищення ефективності використання енергії мають тісно переплітатися з перебудовою всієї економіки країни. Стратегія цієї структурної перебудови закладена в Законі про енергозбереження та Енергетичній стратегії України на період до 2030 року. Саме тому вся економічна політики держави в цьому напрямку має опиратися на ці основні нормативно-правові акти.
До переліку першочергових кроків такої нової економічної політики слід було б внести повний аудиторський аналіз усіх основних фондів промислових підприємств за критерієм енергоспоживання і розробку науково-обгрунтованих пріоритетів капітальних внесків для отримання максимальної ефективності енерговикористання. У світовій практиці відомі приклади реалізації державної політики в галузі заощадження енергії. У більшості країн Західної Європи шляхом економічного впливу держави було досягнуто зниження енергоспоживання на 40-60 відсотків. Криза на початку 80-х років, змусила США виготовити лише за 1983 рік 7,5 мільйонів пристроїв для регулювання навантаження. У Великобританії вже багато років діє фонд енергозбереження, що інвестує енергозберігаючі технології. Потенційні можливості для різкої зміни державної політики щодо підвищення енергоефективності досить великі і в Україні. У нас є десятки інститутів і проектно-конструкторських організацій, що напрацювали багато пропозицій, серед яких чимало не потребує великих витрат. Але для їхнього впровадження має бути вироблена конкретна програма дій, в якій необхідно передбачати основні тактичні напрями енергозбереження. Серед головних складових цієї програми на нашу думку слід виділити три основні цикли заході технічних, економічних і освітніх.
До технічних слід віднести щодо зменшення втрат енергії для її виробництва і передачі споживачам, ефективного керування навантаженням, в тому числі добовим і сезонним, впровадженням альтернативних і локальних джерел енергії, утилізації зайвої енергії та інші.
До економічних-впровадження стандартів проектування житла та інших об’єктів, розрахованих на мінімальне енергоспоживання, стандартів економічності електричного і теплового устаткування і приладів, введення гнучкої системи тарифів плати за енергію і системи заохочень за дотримання і штрафів за недотримання економії, введення системи стимулювання підприємств аж до звільнення від податків за застосування нових енергоощадних технологій, тощо. Система освітніх заходів має включати в себе широку пропагандистську кампанію за економію енергії в усіх засобах масової інформації, зведення показових споруд і виготовлення стендів високої енергоефективності, проведення прикладного навчання, семінарів, курсів, конференцій з енергозбереження, розширення підготовки спеціалістів в галузі розробки, проектування, впровадження і експлуатації енергоефективних технологій. Та слід зауважити, що за всього бажання ми не зможемо розв’язати ні стратегічні, ні тактичні завдання енергозбереження, якщо не будемо мати сучасних приладів і обладнання для вимірювання й регулювання витрат енергії.

Мета Програми
Метою Програми є створення умов для зниження енергоємності галузей економіки району, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів як наслідок підвищення конкурентноспроможності продукції та зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання на основі:
- заощадження енергоресурсів шляхом зменшення витрачання паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленої продукції, робіт, послуг;
- використання новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, сучасних приладів і обладнання для вимірювання й регулювання витрат енергії, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;
- зменшення споживання енергоресурсів та води в натуральному вимірі та відповідно скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах;
- збільшення обсягу використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів.
Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми
У цьому розділі визначаються шляхи і способи розв’язання проблеми у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення функціонування органів управління та бюджетних установ району, на вирішення якої спрямована Програма.
Проблема розв’язується завдяки реалізації заходів наступного характеру:
- організаційного;
- технічного (технологічного);
- структурного.
Заходи організаційного характеру – передбачають нормативно-правове та фінансове забезпечення, а також створення відповідних структур для досягнення мети Програми:
•провадження системи стандартизації у сфері енергоефективності і відновлюваної енергетики шляхом:
- застосування стандартів щодо визначення енергоємності технологічного процесу виробництва найбільш енергоємних та соціально значущих видів продукції; •оптимізація структури енергетичного балансу району, зокрема заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії та вторинними енергетичними ресурсами, шляхом впровадження:
- когенераційних технологій;
- технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;
- технологій використання енергії сонця ;
•зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, зокрема проведення:
- санації житлових будинків і будівель бюджетних установ;
- модернізації котлоагрегатів, насосного та іншого обладнання , що використовуються у комунальному господарстві, реконструкції мереж тепло, водопостачання та водовідведення.
Заходи технічного (технологічного) характеру – передбачають модернізацію або заміну наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності виробництва одиниці продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів, економію бюджетних коштів.
Для підприємств з виробництва та постачання споживачам теплової енергії,
води та водовідведення заходами технічного (технологічного) характеру є
наступні заходи:

- модернізації систем тепло-, водопостачання та водовідведення;
- встановлення приладів обліку природного газу, тритарифних лічильників електроенергії;
- зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища.
Водночас прогнозоване відставання темпів зростання цін на електричну енергію від цін на природний газ та нафту створює економічні умови для використання електричної енергії замість природного газу у системах промислового та побутового теплозабезпечення.
Окрім використання акумуляційних систем електронагріву, масштабне витіснення вуглеводневого палива із систем низько- та середньотемпературного нагріву (технологія опалення, гаряче водопостачання, вентиляція та кондиціонування) забезпечить використання електричних теплогенераторів та термотрансформаторів.
Заміна газових котелень на електричні теплогенератори та акумуляційний електричний нагрів може забезпечити витіснення більше половини природного газу, що використовується для теплопостачання у промисловості і побуті.
Для бюджетних установ заходами технічного (технологічного) характеру є наступні заходи:
- переведення власних паливних господарств на альтернативні види палива;
- запровадження автономних систем електроопалення і водопідігріву акумуляційного типу;
- впровадження новітніх технологій використання теплової енергії сонця;
- встановлення приладів обліку теплової енергії, холодної і гарячої води та двотарифних лічильників електроенергії;
- заміна чи утеплення вхідних дверей та вікон;
- зовнішнє та внутрішнє утеплення стін;
- модернізація чи заміна систем опалення в адміністративних будівлях;
- заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи;
- залучення органами місцевого самоврядування інвестицій та кредитних коштів для реалізації енергоефективних проектів.

Заходи структурного характеру в сфері виробництва – передбачають докорінні зміни у структурі виробництва спрямовані на зниження матеріало- та енергоємності виробництва, шляхом створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження, при цьому кінцевою метою є зниження собівартості одиниці продукції, робіт, послуг, підвищення рентабельності та забезпечення конкурентноспроможності продукції( товарів):
-використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів;
-зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин.
Особливе значення займає популяризація серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів інформування громадськості.
З метою впровадження передових світових досягнень у сфері енергоефективності, заощадження енергетичних ресурсів, рекомендувати міській, селищній та сільським радам взяти участь у мікропроекті ООН”Місцевий розвиток орієнтований на громаду“.

Енергоефективність у житловому фонді району

Впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді району спрямоване на підвищення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів населенням через запровадження механізму стимулювання населення до енергоощадності.
Завдяки запровадженню такого механізму будуть вирішені наступні питання:
- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням району;
- тепломодернізація наявного житлового фонду;
- оптимізація енергоспоживання на комунально-побутові потреби населення;
- популяризація енергоощадного споживання паливно-енергетичних ресурсів серед населення.
Визначити, що кошти місцевих бюджетів спрямовуються на часткову компенсацію витрат, пов’язаних із сплатою відсотків за користування кредитами, отриманими позичальниками в національній валюті для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для населення:

- котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

для одно-та двоквартирних житлових будинків:

- радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;

- обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

- система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;


для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

- радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;

для ОСББ та ЖБК:

-обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів;

- регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

-вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

-багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;

- світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та балконні двері для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) (крім однокамерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

-обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення, постачання гарячої води;

-обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів);

-теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

-система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

-двері для місць загального користування (в тому числі під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

Механізм компенсації відсотків

Відшкодування відсотків здійснюється на підставі Договору про співробітництво між кредитно-фінансовою установою та головним розпорядником коштів місцевого бюджету, в розмірі коштів, які щорічно передбачаються місцевими програмами енергоефективності на фінансування заходів зі стимулювання населення, членів ОСББ та ЖБК до придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів шляхом компенсації 50 відсотків визначеного розміру відсотків за користування кредитами, отриманими фізичними особами у кредитно-фінансових установах. Сума кредиту, на яку передбачається часткове відшкодування відсотків за користування кредитом, не повинна перевищувати 20 тис. грн.
Відшкодування відсотків відбувається на підставі документів, перелік яких визначається кредитно-фінансовою установою та Договором про співробітництво. Пакет таких документів зберігається кредитно-фінансовою установою і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Відшкодування відбувається щомісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів місцевого бюджету на обумовлений Договором рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка в свою чергу розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.
Розмір часткової компенсації визначається Договором про співробітництво.
Частковій компенсації відсотків підлягають суми фактично нарахованих відсотків за користування кредитами у поточному бюджетному році, передбачені кредитним договором.
Бюджетні кошти не можуть спрямовуватися на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.
Право на часткову компенсацію відсотків може бути використано позичальником лише один раз і лише за одним кредитним договором протягом бюджетного року.
Компенсація 50 відсотків визначеного розміру відсотків за користування кредитами, отриманими фізичними особами, ОСББ та ЖБК у кредитно-фінансових установах на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів, відповідно Плану заходів (додаються).
Строк виконання Програми узгоджується з етапами реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року як базового документа у сфері енергоефективності та енергозбереження та Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів Черкаської області на 2010-2016 роки.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
-знизити рівень енергоємності промислової продукції на кінець 2016 року порівняно з 2009 роком на 20 відсотків;
-підвищити рівень енергетичної безпеки району та конкурентоспроможності галузей економіки району;
-зменшити залежність споживачів району від імпортованих енергоносіїв, обсяг споживання органічного палива, техногенний вплив на довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем теплопостачання;
-створити нові робочі місця;
-удосконалити механізм державного управління і регулювання у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики, оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання;
-зменшити обсяг виробничих витрат на 10 відсотків, невиробничих втрат енергоносіїв - на 25 відсотків рівня відповідних показників, що діяли на момент прийняття Програми;
-ліквідувати перехресне субсидування під час ціно- та тарифоутворення;
-розв'язати проблему виплати заборгованості з оплати спожитих енергоресурсів;
-створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації основних засобів;
-підвищити економічну та енергетичну ефективність і рівень надійності енергетичного та іншого обладнання комунальних підприємств;
-оптимізувати структуру енергетичного балансу району, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами;
- підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду на 20 відсотків, будівель бюджетних установ - на 15 відсотків;
- забезпечити зменшення на 20 відсотків споживання природного газу;
- зменшити на 15 - 20 відсотків обсяг використання природних ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;
- забезпечити зменшення на 15-20 відсотків обсягу викидів забруднювальних речовин;
- підвищити рівень надання комунальних послуг для всіх верств населення з одночасним зниженням тарифів на такі послуги;
- знизити рівень соціальної напруги через зменшення аварійних зупинок підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення.
У результаті виконання Програми обсяг заміщення природного газу в енергетичному балансі району повинен становити починаючи з 2016 року не менш як 1,5 млн. куб. метрів, а нафтопродуктів - 1 тис. тонн.
Економічний ефект від впровадження заходів на виконання Програми протягом 2010-2016 років складе 1743,5 тис. грн.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми
З метою реалізації мети Програми, плану заходів спрямованих на оптимізацію паливно-енергетичних балансу, насамперед шляхом скорочення споживання природного газу установами бюджетної сфери району, збільшення частки відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, в тому числі запровадження системи електрообігріву і водопідігріву акумуляційного типу за етапами її реалізації, джерелами фінансування можуть бути:
а) для заходів галузевих та регіональних Програм енергоефективності:
- власні кошти підприємств;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
- кошти місцевих бюджетів;
- кредити, гранти, позики, тощо;
- інші залучені відповідно до законодавства кошти.
б) для заходів зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання:
- кошти державного бюджету-для бюджетних установ, які у підпорядкуванні центральних та місцевих органів виконавчої влади, утримання яких здійснюється за рахунок державного бюджету;
- кошти місцевих бюджетів-для бюджетних установ та установ соціальної сфери, утримання яких здійснюється за рахунок місцевих(регіональних, міських, районних, селищних, сільських)бюджетів;
-інші кошти не заборонені законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 33739,713 тис. грн., у т. ч. 21938,91 тис. грн. - кошти державного бюджету, 9198,403 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів, 2602,400 тис. грн. - інші джерела коштів.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.


Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів шляхом їх раціонального використання у
Корсунь-Шевченківському районі на 2010-2016 роки

1. Програма схвалена рішенням Колегії Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації від 5 листопада 2010 року

2. Програма затверджена рішенням сесії Корсунь-Шевченківської районної ради від 7 грудня 2010 р. № 2-9/VІ.
3. Замовники Програми: Корсунь-Шевченківська районна рада та районна державна адміністрація , м. Корсунь-Шевченківський , вул.Червоноармійська,9
4. Розробник Програми управління економіки Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації.
5. Перелік співрозробників Програми:
- управління освіти , культури і туризму райдержадміністрації
- центральна районна лікарня
-Корсунь-Шевченківська міська рада
-ВАТ ВО «Восход»

6. Керівник Програми Біленко Анатолій Іванович, перший заступник голови райдержадміністрації

7. Строк виконання : 2010-2016 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування
тис. грн. В тому числі за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Державний бюджет 21938,91 3686,4 11631,4 2704,9 3173,4 - - 742,810
Місцеві бюджети 9198,403 1207,4 3077,6 1470,8 1504,0 468,0 63,0 1407,603
Інші джерела 2602,4 82,4 120,0 800,0 900,0 700,0 -
Усього 33739,713 4976,2 14829,0 4975,7 5577,4 1168,0 63,0 2150,413

Додаток 2
до Програми
План заходів
на виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів шляхом їх раціонального використання
у Корсунь-Шевченківському районі на 2010 - 2016 роки

№ п/п Напрямок економічної діяльності, назва заходу з енергоефективності Місце впровадження Виконавець та термін виконання Загальний обсяг фінансування, тис. грн. Джерела та обсяги фінансування за напрямками, тис. грн. (1-власні кошти, 2-субсидії з держбюджету, 3-кредити, гранти, тощо, 4-держбюджет, 5-місцевий бюджет, 6-інші) Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7
2010 рік
Корсунь-Шевченківська міська рада - всього
4689,2
375,0
1. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних блоків
Дитяча установи міської комунальної власності «Зірочка», м. Корсунь-Шевченківський, пр. Пушкіна, 6 ТОВ «Торговий дім «Корсунь-К» до 01.09.2010

50,0 5-50,0 20,0
2.
Реконструкція котельні
Адмінприміщення міської ради м. Корсунь-Шевченківський вул. Шевченка, 42 ПП «Інтермбуд» 25.10.2010р 50,0
5-50,0 21,0
3.
Реконструкція котельні
КП «Тепломережа»
м. Корсунь-Шевченківський
вул. Леніна, 144 ФОП Плужник 20.10.2010р
400,0 5-400,0 94,0
4. Реконструкція тепломережі котельні

КП «Тепломережа»
м. Корсунь-Шевченківський, вул. Пролетарська, 5 КП «Тепломережа» до 01.12.2010
1350,0 4-1215,0
5-135,0 25,0
5. Пілотний проект удосконалення системи управління житловим фондом та забезпечення функціонування ефективного власника житла в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області (утеплення будинків з використанням енергозберігаючих технологій) Ж/будинки м. Корсунь-Шевченківський, по вул.,Леніна, 17 та вул. Леніна,18 КП «ВЖРЕУ»
ІV кв.2010 р.
1776,8
4-1421,4
5-355,4
150,0

6. Реконструкція житлового будинку з добудовою мансардного поверху (утеплення будинків з використанням енергозберігаючих технологій) м. Корсунь-Шевченківський,
вул. Леніна,21 ТОВ «Гарант-Інвест-С»
1050,0
4-1050,0
50,0

7. Заміна електродвигунів та установка частотних перетворювачів. Економія електроенергії Підвищуюча насосна станція №1
ПНС-1 КП «Водоканал»
КП «Водоканал» 4,8 1-4,8 6,0
8. Заміна електродвигунів та насосної групи з установкою частотних перетворювачів.
Економія електроенергії ПНС-2 КП «Водоканал»
КП «Водоканал» 2010р.
7,6 1-7,6 9,0
Відділ освіти райдержадміністрації-всього 202,0 39,9
9. Встановлення одноканального цифрового
регулятора температури РТ-10 (2 шт.) ЗОШ №1 м. Корсунь-Шевченківський,
вул.О.А.Захаренка, 4
Відділ освіти
жовтень-листопад
2010 р. 24,5 5- 24,5
9,3
10. Встановлення одноканального цифрового
регулятора температури РТ-10 ЗОШ №2 м. Корсунь-Шевченківський,
вул. Кірова, 38

Відділ освіти
жовтень-листопад
2010 р.
12,7
5-12,7
3,3
11. Встановлення одноканального цифрового
регулятора температури РТ-10 Гімназія м. Корсунь-Шевченківський, вул.Шевченка, 5
Відділ освіти
жовтень-листопад
2010 р.
13,4
5-13,4
3,5
12. Встановлення одноканального цифрового
регулятора температури РТ-10 Районний центр дитячої та юнацької творчості
м. Корсунь-Шевченківський,
вул. Шевченка, 3 Відділ освіти
жовтень-листопад
2010 р.
12,8
5-12,8
10,0
13. Заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади Навчальні заклади району
Адміністрація навчальних закладів
2,6
5-2,6
0,8

14. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних блоків Навчальні заклади району
Адміністрація навчальних закладів 136,0
5-136,0
13,0
Центральна районна лікарня-всього 15,0
0,7

15. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних та дверних блоків м. Корсунь-Шевченківський,
вул. Леніна,122
Центральна районна лікарня
15,0
5-15,0
0,7
Промисловість-всього 70,0 5,0
16. Впровадження у виробництво контейнерного завантаження та вивантаження шахтної печі для термічної обробки деталей ВАТ «Восход»
м. Корсунь-Шевченківський,
вул. Костомарова,26
ЦЕХ № 2
ІV кв. 2010 р.
70,0
1-70,0
5,0
Всього по району у 2010 році 4976,2 1-82,4
4-3686,4
5-1207,40 420,6

2011 рік
Корсунь-Шевченківська міська рада - всього 14143,2
370,2

17. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних блоків
Дитяча установи міської комунальної власності «Сонечко», м. Корсунь-Шевченківський,
вул. Костомарова,25 ПП «Торговий дім «Корсунь-К» 01.09.2011
50,0
5-50,0 5,0
18. Реконструкція системи опалення ФАП с. Саморідня
До 15.10.2011
10,0
5-10,0
1,0

19.
Пілотний проект удосконалення системи управління житловим фондом та забезпечення функціонування ефективного власника житла в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області (утеплення будинків з використанням енергозберігаючих технологій) Ж/будинки
м. Корсунь-Шевченківський,
по вул. Леніна, 24 та
вул. Леніна,85
КП «ВЖРЕУ» ІУ кв.2011 р.
3119,2
4-2495,4
5-623,8 84,2

20. Заміна електродвигунів та насосної групи з установкою частотних перетворювачів
Економія електроенергії. Насосно-фільтрувальна станція «Сівач»
КП «Водоканал»
м. Корсунь- Шевченківський КП «Водоканал» 2011р.
123,0
5-123,0
25,0

21. Реконструкція житлового будинку з добудовою мансардного поверху (утеплення будинків з використанням енергозберігаючих технологій) м. Корсунь-Шевченківський,
вул. Леніна,21
ТОВ «Гарант-Інвест-С»

3376,0
4-3376,0
55,0

22. Будівництво блоку мікро фільтрів доочистки питної води з технічним переоснащенням насосно-фільтрувальної станції» Сівач» м.Корсунь-Шевченківський Насосно-фільтрувальна станція «Сівач»
КП «Водоканал»
ТОВ «Епрон Інженерінг»
м.Запоріжжя 7200,0
4-5760,0
5-1440,0
160,0

23. Реконструкція котельні
м. Корсунь-Шевченківський,
вул. 2-го Українського фронту, 2 КП «Тепломережа»
265,0
5-265,0
40,0

Відділ освіти райдержадміністрації -всього 140,8
13,9
24. Встановлення одноканального цифрового
регулятора температури РТ-10 ДЮСШ м. Корсунь-Шевченківський,
вул. Кірова, 38
Відділ освіти райдержадміністрації
12,8
5-12,8
10,0

25. Заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади Навчальні заклади району

Адміністрація навчальних закладів
3,0
5-3,0 0,9

26. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних блоків Стеблівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Адміністрація навчальних закладів
125,0
5-125,0 3,0

Промисловість-всього 120,0 13,0
27.
Запровадження технологічного процесу порізки і свердлування на штампувальні роботи ВАТ «Восход» м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова,26 ЦЕХ№1

120,0
1-120,0 13,0


Відділ культури та туризму райдержадміністрації-всього 415,0
40,0

28. Установка системи індивідуального опалення районного будинку культури м. Корсунь-Шевченківський, вул. Захаренка,1
Відділ культури і туризму райдержадміністрації-всього 265,0
5-265,0
25,0

29. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних та дверних блоків фасаду та 1-го поверху районного будинку культури м. Корсунь-Шевченківський, вул. Захаренка,1
Відділ культури і туризму райдержадміністрації-всього
150,0
5-150,0
15,0

Центральна районна лікарня-всього 10,0
0,5
30. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних та дверних блоків м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна,122 Центральна районна лікарня
10,0 5-10,0
0,5
Всього по району у 2011 році 14829,0
1-120,0
4-11631,4
5-3077,6 437,6
2012 рік
Корсунь-Шевченківська міська рада -всього 3227,7
186,7

31. Реконструкція КНС №5 КНС №5
КП «Водовідведення» до 15.10.2012 350,0
5-350,0
72,0
32. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних блоків Дитячі установи міста
ПП «Торговий дім «Корсунь-К»
50,0
5-50,0 5,0
33. Реконструкція котельні
Дитяча установа «Зірочка»
м. Корсунь-Шевченківський,пр. Пушкіна,6 КП»Тепломережа»
600,0 4-540,0
5-60,0 50,0
34. Пілотний проект удосконалення системи управління житловим фондом та забезпечення функціонування ефективного власника житла в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області(утеплення будинків з використанням енергозберігаючих технологій) Ж/будинки м. Корсунь-Шевченківський, по вул.,Ювілейна, 8, вул. Симоненка,5 та вул. Леніна,83

КП «ВЖРЕУ»ІУ кв.2012 р.
2227,7
4-2004,9
5-222,8

59,7

Відділ освіти райдержадміністрації-всього 128,0
3,9

35. Заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади Навчальні заклади району
Адміністрація навчальних закладів
3,0
5-3,0

0,9
36. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних блоків Навчальні заклади району
Відділ освіти райдержадміністрації 125,0 5-125,0
3,0

Промисловість-всього 800,0 20,0
37. Заміна токарних верстатів на високопродуктивні токарні автомати з числовим програмним управлінням ВАТ «Восход» м. Корсунь-Шевченківський, вул.Костомарова,26
ЦЕХ№2
800,0
1-800,0
20,0
Районна рада-всього 800,0 185,0
38.
Встановлення автономного теплопункту акумуляційного типу для опалення адмінприміщень районної ради та школи мистецтв м. Корсунь-Шевченківський, вул.Червоноармійська,9 та
вул.Червоноармійська,11
Районна рада
800,0 4-160,0
5-640,0
185,0

Центральна районна лікарня-всього 20,0 1,0
39. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних та дверних блоків м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна,122 20,0
5-20,0 1,0
Всього по району у 2012 році 4975,7
1-800,0
4-2704,9
5-1470,8 396,6

2013 рік
Корсунь-Шевченківська міська рада - всього 4017,2
157,1

40. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних блоків Дитячі установи міста

ПП «Торговий дім «Корсунь-К»
50,0
5-50,0

41.
Пілотний проект удосконалення системи управління житловим фондом та забезпечення функціонування ефективного власника житла в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області(утеплення будинків з використанням енергозберігаючих технологій) Ж/будинки м. Корсунь-Шевченківський, по вул.,Ювілейна, 8, вул. Симоненка,5 та вул.Леніна,83
КП «ВЖРЕУ»ІУ кв.2012 р.
3967,2
4-3173,4
5-793,8 137,1
Промисловість-всього 900,0 18,0
42. Придбання високошвидкісної машини для порізки деталей з металу зі складною конфігурацією ВАТ «Восход» м. Корсунь-Шевченківський, вул.Костомарова,26
ЦЕХ№2
900,0 1-900,0 18,0
Відділ освіти райдержадміністрації -всього 485,3 78,9
43. Заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади Навчальні заклади району

Адміністрація навчальних закладів

3,0
5-3,0
0,9
44. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних блоків Навчальні заклади району
Відділ освіти райдержадміністрації 125,0
5-125,0
3,0
45. Установка системи індивідуального опалення ЗОШ №1 м. Корсунь-Шевченківський, вул.Захаренка,3 Відділ освіти райдержадміністрації 357,2
5-357,2
75,0
Центральна районна лікарня-всього 25,0
1,2

46. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних та дверних блоків м. Корсунь-Шевченківський, вул.Леніна,122
Центральна районна лікарня

25,0
5-25,0
1,2
Школа мистецтв-всього 150,0 10,0
47. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних та дверних блоків м. Корсунь-Шевченківський, вул.Червоноармійська,11
Дитяча школа мистецтв 150,0
5-150,0
10,0
Всього по району у 2013 році
5577,4
1-900,0 тис. грн.
4-3173,4 тис. грн.
5-1504,0 тис. грн. 265,2

2014 рік
Корсунь-Шевченківська міська рада - всього
Відділ освіти райдержадміністрації-всього 428,0
75,9

48. Заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади Навчальні заклади району
Адміністрація навчальних закладів
3,0
5-3,0 тис. грн.
0,9
49. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних блоків Навчальні заклади району
Відділ освіти райдержадміністрації
125,0
5-125,0
3,0
50. Установка системи індивідуального опалення центру дитячої та юнацької творчості м. Корсунь-Шевченківський, вул.Захаренка,2
Відділ освіти райдержадміністрації
300,0 5-300,0
72,0
Промисловість-всього 700,0 25,0
51. Установка технологічного процесу виготовлення та термічної обробки робочих органів борін (дисків) ВАТ «Восход» м. Корсунь-Шевченківський, вул.Костомарова,26 ЦЕХ № 2
700,0 1-700,0
25,0
Центральна районна лікарня-всього 30,0 1,5
52. Встановлення теплозберігаючих метало пластикових віконних та дверних блоків м. Корсунь-Шевченківський, вул.Леніна,122 Центральна районна лікарня
30,0 5-30,0
1,5
Житловий фонд 10,0
53. Компенсація 50 відсотків визначеного розміру відсотків за користування кредитами, отриманими фізичними особами у кредитно-фінансових установах на впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт Населення району Районна держана адміністрація 10,0 5-10,0
Центральна районна лікарня
54. Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів та організація теплопостачання з використанням альтернативних видів палива м. Корсунь-Шевченківський, вул.Леніна,144 Центральна районна лікарня
IV квартал - Інші кошти 109,6
Всього по району у 2014 році 1168,0
1-700,0
5-468,0 83,5

2015 рік
Житловий фонд
55. Компенсація 50 відсотків визначеного розміру відсотків за користування кредитами, отриманими фізичними особами у кредитно-фінансових установах на впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт Населення району Районна держана адміністрація 63,0 5-63,0
Всього по району у 2015 році 63,0 5-63,0
2016 рік
Проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації
56. Капітальний ремонт фасаду (утеплення) 2-а черга дитячої школи мистецтв по вул. Червоноармійська,11 в м. Корсунь-Шевченківський м. Корсунь-Шевченківський , вул.Червоноармійська,11 Відділ культури райдержадміністрації 990,0 5-990,0 40,0
Проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива
57. Реконструкція існуючої котельні з встановленням двох котлів на твердому паливі по вул.2-го Українського фронту в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області м. Корсунь-Шевченківський , вул.2-го Українського фронту,4 Корсунь-Шевченківська міська рада 990,413 4-742,810
5-247,603
100,0
Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми відсотків за кредит, залучений на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) (за кредитними договорами, укладеними з 18 червня 2015 р.)
58. Компенсація 50 відсотків визначеного розміру відсотків за користування кредитами, отриманими фізичними особами у кредитно-фінансових установах на впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт Населення району Корсунь-Шевченківська районна державна адміністрація 70,0 5-70,0

Стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків за кредит, залучених для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів


59. Компенсація 50 відсотків визначеного розміру відсотків за користування кредитами, отриманими фізичними особами у кредитно-фінансових установах на впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт ОСББ та ЖБК м. Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківська міська рада 100,0 5-100,0
Всього по району у 2016 році 2150,413 4-742,810
5-1407,603 140,0
Разом на 2010-2016 роки 33739,713 1743,5