Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

З яких із зазначених питань Ви хотіли б одержати більш детальну інформацію?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Вибори Президента України 2019
Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
Вхід в особистий кабінет виборця
Кабінет електронних сервісів
Он-лайн будинок юстиції
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Нормативна база
ПОЛОЖЕННЯ про експертну комісію архівного сектору районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ архівного сектору

районної державної адміністрації

23.02.2017 № 1

1. Експертна комісія (далі - ЕК) архівного сектору районної державної адміністрації (далі- архівний сектор) утворюється для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, експертно-оцінних комісій бібліотек (далі - комісії з проведення експертизи цінності документів) та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) Державного архіву Черкаської області.
2. ЕК є постійно діючим органом архівного сектору.
3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
4. До складу ЕК, який затверджується завідувачем архівного сектору, входять фахівці з архівної справи, працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, відділень творчих спілок, краєзнавці. Головою ЕК є завідувач архівного сектору, а секретарем - один з його працівників
Секретар за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек (далі - юридичні особи) і окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.
ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим завідувачем архівного сектору.
5. Завданнями ЕК архівного сектору є координація роботи з проведення експертизи цінності документів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного сектору, розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах.

6. ЕК архівного сектору приймає рішення про:
1) схвалення і подання до ЕПК:
списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду (далі - НАФ) і перебувають у зоні комплектування архівного сектору;
описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного сектору;
актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, які зберігаються в архівному секторі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного сектору;
анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в архівному секторі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного сектору;
2) схвалення:
описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного сектору та у діяльності яких не утворюються документи НАФ;
інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного сектору.
7. ЕК стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного сектору, має право:
контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;
вимагати розшуку відсутніх документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;
одержувати відомості, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;
заслуховувати на засіданнях їх керівників про стан упорядкування, обліку та збереженості документів НАФ;
запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, а також інших фахівців як консультантів та експертів.
8. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів. Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК, та набирає чинності з моменту затвердження начальником архівного сектору.

Рішення ЕК є обов'язковим для виконання всіма юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування архівного сектору.


Завідувач архівного сектору Т. Боліла