Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

З яких джерел Ви черпаєте інформацію про діяльність політичних партій та органів виконавчої влади?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
Вхід в особистий кабінет виборця
Кабінет електронних сервісів
Он-лайн будинок юстиції


Розпорядження Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації від 08.09.2011р. №283 "Про громадську раду при районній державній адміністрації"

Україна

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про громадську раду

при районній державній

адміністрації

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”:

1. Утворити громадську раду при районній державній адміністрації (далі – громадська рада) у складі згідно з додатком.

2. Врахувати, що:

громадська рада є постійнодіючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, що діє з метою створення умов для ефективної участі громадян та їх об’єднань в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності таких органів, сприяння розвитку громадянського суспільства;

склад громадської ради формується у порядку, визначеному пунктами 7 та 8 Загального положення про громадську раду при Кабінетові Міністрів України, міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (далі - Загальне положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 03.11.2010 № 996;

громадська рада у своїй діяльності керується Положенням про громадську раду при районній державній адміністрації.

3. Сектору з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю:

сприяти щорічному проведенню зборів представників зареєстрованих громадських організацій для формування складу відповідних громадських рад;

щорічно до 15 лютого інформувати про виконання розпорядження управління з питань регіональної політики облдержадміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження райдержадміністрації від 06.05.2010 № 152 „Про громадську раду при районній державній адміністрації”

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації з соціальних, гуманітарних та політико правових питань та сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації.

Перший заступник голови

державної адміністрації                                                                                               А.І.Біленко

 

м. Корсунь-Шевченківський

8 вересня 2011 року

№ 283

Додаток

до розпорядження

райдержадміністрації

08.09.2011 № 283

Склад

громадської ради при районній державній адміністрації

Видута

Анатолій Григорович

голова районної спортивної громадської організації „Федерація футболу Корсунь-Шевченківського району”

Євич

Петро Петрович

голова організації Роботодавців Корсунь-Шевченківського району

Лисенко

Ольга Анатоліївна

голова районної спілки дитячих та юнацьких організацій Корсунщини „Росичі”

Майдаченко

Олександр Сергійович

голова Корсунь-Шевченківської районної громадської організації Всеукраїнської екологічної Ліги

Дзігора

Марія Андріївна

голова Корсунь-Шевченківської районної організації Комуністичної партії України

Чабан

Іван Миколайович

співголова Корсунь-Шевченківського районного громадського об’єднання молодих інвалідів „Повір у себе”

Мезенцева

Людмила Михайлівна

голова Корсунь-Шевченківської районної ветеранської організації працівників освіти

Волков

Михайло Костянтинович

заступник голови літературно-мистецького об'єднання „Янтарка”

Побірченко

Семен Павлович

голова Корсунь-Шевченківської районної ради організації ветеранів України

Заступник голови

державної адміністрації                                                                            О.М.Григоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження 

райдержадміністрації

08.09.2011 № 283

ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань   формування   та   реалізації   державної   політики (далі - консультації з громадськістю).
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів   виконавчої   влади,   а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.
Проведення консультацій   з   громадськістю   має   сприяти налагодженню   системного   діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту   прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

4. Результати   проведення   консультацій   з   громадськістю враховуються   органом   виконавчої   влади   під   час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.

5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої   влади,   який   є   головним   розробником   проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план   складається   з   урахуванням   пропозицій громадських рад, утворених при районній державній адміністрації (далі - громадська рада).
Орієнтовний
план     затверджується   до   початку   року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.
7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні
спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців,   недержавні   засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства   України   (далі   -   інститути   громадянського суспільства), можуть   ініціювати   проведення   консультацій   з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.
У разі   коли   пропозиція щодо проведення консультацій з
громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.

Ініціювати проведення консультацій   з   громадськістю,   не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

8. До участі у проведенні консультацій з   громадськістю залучаються   в   установленому   порядку   органи   місцевого самоврядування.

9. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

10. Консультації з   громадськістю   проводяться   у   формі публічного   громадського   обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

11. В обов'язковому порядку проводяться   консультації   з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

проектів нормативно-правових   актів,   що   мають   важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів   і   обов'язків   громадян,   а   також   актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення   обмежень   для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування,   делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

проектів регуляторних актів;
проектів державних   і   регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

звітів головних   розпорядників   бюджетних   коштів про їх витрачання за минулий рік.

12. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:

засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;

теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій,   електронних консультацій.
1
3. Публічне громадське обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:
визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
приймає рішення про проведення обговорення;
розробляє план   заходів   з   організації   та   проведення
обговорення (у разі потреби);
вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);

оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб;

збирає та   аналізує   інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої   влади   шляху вирішення питання;

формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

забезпечує врахування   результатів   обговорення   під   час прийняття остаточного рішення;

проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення   та заінтересованих сторін;

оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного   забезпечення   проведення   публічного громадського обговорення орган виконавчої влади може утворювати робочу групу.

14. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

найменування органу   виконавчої   влади,   який   проводить обговорення;

питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

варіанти вирішення питання;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

спосіб забезпечення   участі   в   обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

адреса, строк і форма подання письмових   пропозицій   та зауважень;

адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;

строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
1
5. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і влада", офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.

16. Орган   виконавчої   влади   для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті "Громадянське   суспільство і влада" та на своєму офіційному веб-сайті:

інформаційне повідомлення   про   проведення     публічного громадського обговорення;

електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення.

17. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

Строк проведення   публічного   громадського   обговорення визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.

18. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної особи органу виконавчої влади, на урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і влада" та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.

Пропозиції та зауваження, що надходять на урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і влада" та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади, оприлюднюються на цих веб-сайтах протягом п'яти робочих днів після їх надходження.

Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій   формі   із   зазначенням   свого   найменування   та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.

Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади протягом двох тижнів.

19. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення органи виконавчої влади готують звіт, в якому зазначається:

найменування органу   виконавчої  влади,   який   проводив обговорення;

зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення;

інформація про   врахування   пропозицій   та   зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

20. Результати   публічного   громадського   обговорення   в обов'язковому порядку орган виконавчої влади доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.

21. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

проведення соціологічних   досліджень   та     спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з   питання,   що   потребує   вивчення громадської думки.

  1. Вивчення громадської думки організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:

визначає:

- потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

- строк, форми і методи вивчення громадської думки;

- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;

- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

отримує підсумкову   інформацію   про   результати   вивчення громадської думки;

узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

забезпечує врахування громадської думки під час прийняття органом   виконавчої   влади остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

оприлюднює в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

23. У звіті про результати вивчення   громадської   думки зазначається:

найменування органу   виконавчої   влади,   який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

ступінь допустимого   відхилення   від   обраної   моделі дослідження;

інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;

обґрунтування прийнятого   рішення   у   разі   неврахування громадської думки.

24. Для   організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації орган виконавчої влади   може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження

райдержадміністрації

                                                                                                                                                          08.09.2011 № 283

ПОЛОЖЕННЯ

                                    про громадську раду при районній державній адміністрації

1. Громадська рада при райдержадміністрації (далі - громадська рада) є   постійно   діючим   колегіальним   виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної   взаємодії   зазначених  органів   з   громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної

політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим про громадську   раду.
3. Основними завданнями громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю   за   діяльністю   органів виконавчої влади;

сприяння врахуванню   органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує   та   подає   органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2) здійснює   громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

3) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність,   прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

4) збирає, узагальнює та подає   органу   інформацію   про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
5) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

6) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

2) організовувати   і   проводити   семінари, засідання за круглим столом та інші заходи;

3) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій,   професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства   України   (далі - інститути   громадянського суспільства).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному   представнику   від   кожного   інституту   громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за   участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.

Не пізніше   ніж   за   30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму   офіційному   веб-сайті   та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах   до   ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка   делегованого   представника   інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію   інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих   зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів,   про   що   орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається   голова   зборів,   секретар,   лічильна   комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради,   що   діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. Орган затверджує склад громадської ради на   підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради   на   її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами,   про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації   інституту   громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її   першому   засіданні   шляхом   рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

12. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду   у   відносинах   з   Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії органу.

13. Функції   секретаря   громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв'язках з громадськістю органу, який не є членом громадської ради.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові   засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення   громадської   ради   приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом.

Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному   веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити   відомості   про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи,   план   роботи,   керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.