MBPCMBPC

Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Оцініть, будь ласка, рівень криміногенної ситуації у Вашому населеному пункті?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд


Головний спеціаліст у справах сім'ї, молоді та спорту

Федірко Ольга Олександрівна

Місце знаходження:

19400, м.Корсунь-Шевченківський, вул.Героїв Майдану,9

Основні функції :

- бере участь у реалізації державної політики зпитань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім'ї, торгівлі людьми, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

- готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

- розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації

пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення ви-конання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

- готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з

питань, що належать до його компетенції і в установленому порядку вносить їх на

розгляд райдержадміністрації та управління.

- сприяє, у межах своїх повноважень, виконанню програм (проектів), розроблених дитячими, молодіжними та іншими громадськими організаціями.

- готує та подає в установленому порядку райдержадміністрації, управлінню аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

- координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

- здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок і оздоровлення за кордон.

- удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку та відбору та-лановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє їх підтримці.

- організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді.

- координує діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи;

- сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

- здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і пра-вового захисту сімей.

- координує, контролює та забезпечує, у межах своїх повноважень, вико-нання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми, вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційно-методичну допомогу.

- надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, що опи-нилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї.

- забезпечує у межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді, молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом.

- вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформацій-но-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хво-роб серед дітей і молоді.

- забезпечує формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів, єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів району;

- затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і на-вчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

- здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл.

- прияє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази.

- здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі.

- порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спорт-сменів, тренерів та працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським та дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

- вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здо-ров’я населення „Спорт для всіх”, здійснює контроль за їх діяльністю.

- забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.

- здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань соціального захисту сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, стандартів спортивної класифікації.

- вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері сім'ї, ді-тей, молоді, фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи.

- сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

- взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами.

- організовує в межах своїх повноважень роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню, вдосконаленню та розширенню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спортивних шкіл для інвалідів, шкіл олімпійського та паралімпійського резерву, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, контролює організацію навчально-тренувального процесу.

- забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням.

- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

Основні завдання :

- забезпечення реалізації в районі державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей, молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

- координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

- сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

- сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

- забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

- сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

- сприяння міжнародному співробітництву з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

 

Розпорядок роботи:

Понеділок - четвер : 8.00 – 17.15

П’ятниця: 8.00 – 16.00

Обідня перерва: 13.00 - 14.00