Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Чи відчули Ви зміни на краще в соціально-економічному розвитку Корсунь – Шевченківського району?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Вибори Президента України 2019
Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
Вхід в особистий кабінет виборця
Кабінет електронних сервісів
Он-лайн будинок юстиції
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Відділ освіти

Місце знаходження:

19400, м.Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка,35

Начальник відділу освіти: Грушевська Оксана Миколаївна

Основні функції:

- здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

- визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів

- надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернат них закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги

- координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, створює службу соціально-педагогічного патронажу

- координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з на-вчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля

- надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безкоштовного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів, які проживають у сільській місцевості

- організовує харчування у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів

- вносить пропозиції щодо організації безкоштовного медичного обстеження дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів

- впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм

- організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, ліцеї спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо

- видає інформаційно-методичні бюлетені

- забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи

- організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень

- формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади

- прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програми розвитку педагогічної освіти

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників

- проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції

- сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу

- розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти

- вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх виконання

- контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання

- проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти

- подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації банку даних

- інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше однин раз на рік)

- взаємодіє з органами громадського самоврядування

- забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі

 

Основними завданнями відділу є:

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району

- створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти

- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації, координація діяльності цих навчальних закладів

- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів

- аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми

- навчально-методичне і кадрове забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників

- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району

- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти

- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення їх результатів

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процессу у загальноосвітніх навчальних закладах

Розпорядок роботи:

Понеділок - четвер : 8.00 – 17.15

П’ятниця: 8.00 – 16.00

Обідня перерва: 13.00 - 14.00