Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Які із за значених економічних проблем Вас найбільше турбує?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Вибори Президента України 2019
Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
Вхід в особистий кабінет виборця
Кабінет електронних сервісів
Он-лайн будинок юстиції
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

Зміст проекту – рішення районної ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності».

Адреса розробника: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Червоноармійська,9, Корсунь-Шевченківська районна рада. електронна адреса: e-mail: кors-rada@bigmir.net).

Спосіб оприлюднення: розміщення в районній газеті «Надросся» та веб-сторінці Корсунь-Шевченківської районної ради korsunr.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду впродовж місяця з дати опублікування проекту регуляторного акту виключно в письмовій формі.

Аналіз регуляторного   впливу

проекту   регуляторного   акту рішення Корсунь-Шевченківської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності»

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати

шляхом державного регулювання

Одним з методів ефективного управління майном є оренда. Здача в оренду об'єктів комунальної власності - це одне із джерел додаткових доходів як комунальних підприємств, так і районного бюджету, до того ж суб'єктам господарювання - орендарям не потрібно нести надмірні витрати на це.

Одним з головних факторів орендних відносин є орендна плата. До прийняття запропонованого регулювання, регламентація нарахування плати за оренду комунального майна здійснювалась на підставі багатьох   актів з доповненнями       і змінами, тому даний процес є недостатньо прозорим як для орендодавців, так і для орендарів.

Цей документ, підготовлений у відповідності зі ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 №308 і містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту рішення рішення ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності».

2. Цілі державного регулювання

Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є:

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним і юридичним особам;

- правове забезпечення процесу управління і внесення плати за використання майна,   що перебуває   в районній комунальній   власності;

- збільшення доходів районного бюджету і підприємств, організацій, установ - орендодавців;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

-   забезпечення прозорості і доступності Методики розрахунку орендної плати.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради як органу, уповноваженого управляти об’єктами спільної власності територіальних громад району (районної комунальної власності), які визначені у статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» згідно з яким, органам місцевого самоврядування надається право затвердження місцевої Методики розрахунку і використання орендної плати. В якості альтернативи до запропонованого регулювання  розглянемо як варіант Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів і діє при передачі в оренду державного майна. Але впровадження даного нормативного документа при визначенні плати за оренду комунального майна не буде враховувати особливості її визначення у Черкаській області, так як територіальній громаді необхідно сприяти розвитку пріоритетних для району напрямків підприємницької діяльності, таких як виробництво товарів, продукції (місцеве виробництво), сфера побутових послуг, пропаганда здорового способу життя, розвиток інфраструктури щодо розвитку  творчих та фізичних здібностей молоді та дітей та інші. Також як альтернативу, можна розглянути варіант Методики, що діяла з 2007 року зі змінами, що вносилися протягом 2007-2010 років. Такий варіант прийнятний, але має певні складнощі при використанні його в роботі з орендарями через те, що неодноразово вносилися зміни і доповнення до основного рішення районної ради. 

4. Механізм вирішення проблеми

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

а) економіко-фінансові заходи займають головне місце в удосконаленні регулювання орендних відносин і включають:

- перспективи і цілі передачі в оренду комунального майна, прогнозування надходжень у районний бюджет, розвиток підприємництва;

- впровадження визначення розміру орендної плати за використання комунального майна залежно від місця розміщення об'єкта;

- забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди комунального майна на утримання і розвиток об'єктів комунальної власності.

б) інформаційно-рекламні заходи також відіграють значну роль у впровадженні даного регулювання:

- інформування орендодавців про розрахунок і порядок використання орендної плати;

- забезпечення права орендарів на одержання інформації про умови здачі в оренду комунального майна.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття

запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість спростити роботу з нормативно-правовими актами районної ради щодо оренди комунального майна для балансоутримувачів цього майна, надасть інструменти стимулювання розвитку підприємницької діяльності в районі, сприятиме прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна, нарахування орендної плати, а також чітко врегулює права і обов'язки суб'єктів орендних відносин .

6. Очікувані результати прийняття запропонованого

регуляторного акту

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Орган управління-районна рада

- прозорість та зменшення зловживань при передачі в оренду майна районної комунальної власності;

- обґрунтоване встановлення орендної плати, контроль за її нарахуванням;

- ефективне   використання кому-нального майна;

- додаткові надходження  до бюджету  за рахунок збільшення надходжень від оренди  майна районної комунальної власності;

- стимулювання розвитку підприємницької діяльності

Витрати робочого часу, пов’язані  з наданням погодження на оренду майна та перевірки правильності заключення договорів балансоутримувача з   орендарем

Субєкти господарювання

- скорочення термінів оформлення     договорів оренди;

- виключення неофіційних платежів з метою отримання в оренду комунального майна;

- отримання переваг по деяким видам підприємницької діяльності;

- підвищення інформованості  суб’єктів господарювання щодо порядку набуття права на оренду конкретно визначеного майна

Витрати на проведення в обов’язковому порядку експертної оцінки кому-нального майна

Орендарі

- відкриття нових стаціонарних об'єктів торгівлі;

- розвиток сфери послуг для громадян;

- створення нових робочих місць

Немає

  1.  Обґрунтування строку дії запропонованого

регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту необмежений; з можливістю внесення до нього змін та доповнень у разі зміни чинного законодавства України та в інших необхідних випадках.

8. Показники   результативності регуляторного акту

Показники, які характеризують наслідки регуляторного акту:

- кількість укладених договорів оренди;

- сума надходжень орендної плати до районного бюджету;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту;

- створення нових робочих місць на орендованих площах.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності регуляторного акту

Виконавчий апарат районної ради буде проводити   відстеження

результативності регуляторного акту на підставі статистичних даних, отриманих від балансоутримувачів. 

Радник голови районної ради

з питань соціально- економічного

розвитку територій та здійснення

економічних реформ, приватизації

та власності В.А. Яресько  

  ПРОЕКТ

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКа районна рада  

рішення

від

 

м. Корсунь-Шевченківський

Про затвердження Методики розрахунку

і порядку використання плати за оренду

майна районної комунальної власності

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" (із змінами), рішення обласної ради від 06.09.2011 року№ 7-1/VI «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна обласної комунальної власності» та з метою підвищення ефективності використання майна обласної комунальної власності, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває в спільній власності територіальних громад району (районній комунальній власності ) згідно з додатком (додається).

2. Підприємства, установи, організації, в управлінні яких перебуває майно районної комунальної власності можуть бути орендодавцями майна загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

3.Районна ради є орендодавцем щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна загальна площа якого перевищує 200 кв. м.

4. Вважати такими що втратили чинність рашення районної ради від 14.03.2007 року № 6-21/V «Про оренду комунального майна» із змінами внесеними рішенням районної ради від 26.09.07 №9-11/V.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Голова районної ради В.М.Рябошапка

Додаток

до рішення районної ради

від № _____

МЕТОДИКА

розрахунку і порядок використання плати за оренду майна

районної комунальної власності

1. Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ.

2. Методика визначає механізм нарахування орендної плати за користування майном, що належить до районної комунальної власності.

3. Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

4. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендарем та орендодавцем.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

У разі використання орендарем приміщення за різним цільовим призначенням, розрахунок орендної плати проводиться на підставі акту розмежування орендованої площі, складеного комісією у складі орендодавця і орендаря.

5. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, установа, організація, на балансі яких перебуває це майно.

6. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати у відповідності до розміру орендних ставок визначених районною радою;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;

- з урахуванням розміру орендної плати за першій місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

7. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

О пл. = Вз х С ор. ц.

де О пл. –   розмір річної орендної плати, грн.;

Вз – вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за   незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

С ор. ц. – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів об’єктів районної комунальної власності, визначена згідно з додатком 1.

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна ( крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.  

9. У разі оренди нерухомого майна( крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

О пл. = Вп   х Сор,

де - В п. – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

С ор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

В п = Вб : Пб х Пп

де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп. – площа орендованого приміщення, кв. м.;

Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв. м.

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які утворюються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково – дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариство Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

12. Розмір місячної орендної плати за першій місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.

Опл. міс. = -------- х Іп.р. Ім.

12

де О пл. – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

І пр. – індекс інфляції з дати проведення незалежної оцінки до дати укладення договору оренди, або перегляду розміру орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць оренди.

13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

14. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.

15. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5- денний термін від дня одержання його письмової заяви.

17. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати, обладнання, транспортні засоби, нежилі приміщення тощо), якщо інше не передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Якщо при передачі майна в оренду, орендареві надаються пільги, а суборендар за видом діяльності пільгами не користується, плата за суборенду нараховується без урахування пільг орендаря.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до спеціального фонду районного бюджету

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до спеціального фонду районного бюджету здійснюється орендодавцем.

19. Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами, що перебуває в районній комунальній власності - 100 відсотків спрямовується до спеціального фонду районного бюджету.

За нерухоме майно комунальних підприємств, організацій, установ та асоціації підприємств і організацій побутового обслуговування населення «Облпобутсоюз» - 50 відсотків від одержаної орендної плати (після сплати податків на додану вартість та прибуток) спрямовується до спеціального фонду районного бюджету, 50 відсотків комунальному підприємству, на балансі якого перебуває це майно і використовується на утримання, відновлення своїх основних засобів та поповнення власних обігових коштів.

Додаток 1

до Методики розрахунку і

порядку використання плати

за оренду майна районної

комунальної власності

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів

об’єктів районної комунальної власності

Найменування

Орендна ставка

%

Цілісні майнові комплекси підприємств районної комунальної власності:

1.

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, лікеро-горілчаної та виноробної |промисловості, радгоспів-заводів

20

2.

з організації виставкової діяльності, тютюнової |промисловості, виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства, кольорової металургії, ресторанів

9

3.

харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів), електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної   промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів і устаткування та їх ремонту, виробництва електричного та електронного устаткування, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного |оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів

8

4.

нафтогазодобувної промисловості, лісового господарства, рибного господарства, текстильної промисловості, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг

та допоміжних операцій

7

5.

морського, залізничного та автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та |текстильної) і паливної промисловості, з виробництва будівельних матеріалів, здійснення будівельних робіт

6

6.

Інші об'єкти

5

Додаток 2

до Методики розрахунку і

порядку використання плати

за оренду майна районної

комунальної власності

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна районної комунальної власності

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка

%

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3

Розміщення: 

40

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

ресторанів з нічним режимом роботи

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

4

Розміщення: 

30

виробників реклами

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

торговельних об'єктів з продажу автомобілів та автотоварів

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

5

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6

Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7

Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8

Розміщення: 

20

клірингових установ

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування |та ремонт автомобілів

майстерень з ремонту ювелірних виробів

ресторанів

приватних закладів охорони здоров'я

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

- офісних приміщень

9

Розміщення: 

18

крамниць – складів, магазинів – складів

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

торговельних об'єктів з продажу: 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

- промислових товарів, що були у використанні

- автотоварів

- відео- та аудіо продукції

- антен

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 

17

11

Розміщення: 

15

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

складів

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

12

Розміщення: 

13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13

Розміщення: 

12

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) 

14

Розміщення: 

10

комп'ютерних клубів та інтернет - кафе

ветеринарних аптек 

рибних господарств

приватних навчальних закладів

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно - вишукувальні, проектно - конструкторські роботи

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17

Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

аптек, що реалізують готові ліки

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

18

Розміщення: 

7

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

19

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20

Розміщення: 

6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео - та аудіо продукції, що призначається для навчальних закладів

21

Розміщення: 

5

державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

оздоровчих закладів для дітей та молоді

санаторно - курортних закладів для дітей

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово комунальні послуги

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

22

Розміщення: 

4

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах

громадських вбиралень

камер схову

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

23

Розміщення: 

3

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менше як 50 кв. метрів

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

науково-дослідних установ, крім бюджетних

24

Розміщення: 

2

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

бібліотек, архівів, музеїв

дитячих молочних кухонь 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

25

Розміщення: 

1

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

26

Розміщення транспортних підприємств з: 

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

27

Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

5

28

Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

не більш як 100 кв. метрів

1

понад 100 кв. метрів

7

29

Інше використання нерухомого майна

15

30

Використання площі загального користування

5

Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо   на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовується з коефіцієнтом 0,7.