Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Оцініть, будь ласка, рівень криміногенної ситуації у Вашому населеному пункті?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Вибори Президента України 2019
Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
Вхід в особистий кабінет виборця
Кабінет електронних сервісів
Он-лайн будинок юстиції
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Про затвердження Положення Про порядок списання основних засобів об’єктів районної комунальної власності

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

Зміст проекту – рішення районної ради "Про затвердження Положення "Про порядок списання основних засобів об’єктів районної комунальної власності".

Адреса розробника: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Червоноармійська,9, Корсунь-Шевченківська районна рада. електронна адреса: e-mail: кors-rada@bigmir.net).

Спосіб оприлюднення: розміщення в газеті «Надросся» та веб-сторінці

Корсунь-Шевченківської районної ради korsunr.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду впродовж місяця з дати

опублікування проекту регуляторного акту виключно в письмовій формі.

Аналіз

регуляторного впливу

проекту регуляторного акту рішення Корсунь-Шевченківської районної ради "Про затвердження Положення "Про порядок списання основних засобів об’єктів районної комунальної власності"

  1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Даний регуляторний акт розроблений з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання основних засобів (рухомого та нерухомого майна), що перебуває на балансі підприємств, закладів, установ районної комунальної власності.

  1.  Цілі державного регулювання

Цілями регуляторного акту є:

- введення в дію єдиного Положення «Про порядок списання основних засобів об’єктів районної комунальної власності» для комунальних підприємств, установ, закладів районної комунальної власності;

- списання застарілої оргтехніки, медичного обладнання строк експлуатації яких закінчився;

- списання будівель, споруд, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів, та такі, що зруйновані і не підлягають відновленню.

  1.  Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради як органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які визначені у статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1.  Механізм реалізації мети

Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого рішення районної ради про надання згоди на його списання.

  1.  Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінки можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Застосування Положення дозволить ефективніше здійснювати фінансово-господарську діяльність суб’єктам господарювання, майно яких належить до районної комунальної власності.

  1.  Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

Введення в дію Положення дасть можливість заощадити кошти комунальним підприємствам, установам, організаціям, на балансі яких перебуває майно районної комунальної власності на утримання неліквідного майна.

7.Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення вноситимуться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта

Зменшення видатків господарюючих суб’єктів районної комунальної власності на утримання неліквідного майна.

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття буде здійснюватися виконавчим апаратом районної ради.

Наступні відстеження будуть здійснюватись відповідно до передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» заходів, тобто шляхом складання звітів про повторне та періодичне відстеження його результативності. Джерелами відстеження його результативності є звіти підприємств, установ, організацій, на балансі яких перебуває майно районної комунальної власності.

Радник голови районної ради

з питань соціально - економічного

розвитку територій та здійснення

економічних реформ, приватизації

та власності                                                                                      В.А. Яресько

  ПРОЕКТ

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКа районна рада 

рішення

Від

м. Корсунь-Шевченківський

Про затвердження Положення про порядок

списання основних засобів, що перебуває

на балансі установ,організацій, підприємств,

що є об’єктами спільної власності

територіальних громад району

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», наказу № 447 від 29.11.2010р. Міністерства фінансів України та Державного казначейства України «Про затвердження Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ», районна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Положення про порядок списання основних засобів, що перебувають на балансі установ,організацій, підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад району (далі – Положення ), згідно з додатком 1(додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету і фінансів районної ради.

Голова районної ради В.М.Рябошапка

Додаток 1

до рішення районної ради

від №_____

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання основних засобів, що перебуває на балансі установ,організацій, підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад району

І. Загальна частина

  1. Положення розроблене з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання основних засобів установами, організаціями, підприємствами, що є об’єктами спільної власності територіальних громад району і які утримуються за рахунок районного бюджету, а також відділів райдержадміністрації на балансі яких перебуває майно спільної власності територіальних громад району.

2.Це Положення застосовується для списання майна, строк використання якого більше одного року, матеріальних активів, що відповідно до законодавства визначаються основними фондами (засобами), а також застосовується при списанні майна, непридатного для подальшого використання, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його неможливе або економічно недоцільне і воно не може бути реалізоване), виявлене в результаті інвентаризації як нестача та об’єкти незавершеного будівництва, закріплені за підприємствами, установами, закладами, морально застаріле,фізично зношене.

Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів, та такі, що зруйновані внаслідок стихійного лиха.

3. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.

4. Дія цього Положення не поширюється на необоротні активи спеціального призначення, які списуються списуються відповідно до положень законодавства, яке враховує специфіку їх збереження, використання, списання, утилізації тощо.

ІІ. Дозвіл на списання майна.

1. Дозвіл на списання майна надається в такому порядку:

- вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 1000 грн.- з дозволу керівника бюджетної установи ( у вигляді наказу, розпорядження).

- вартість за одиницю (комплект) у розмірі від 1000 гривень до 2500 гривень – за клопотанням балансоутримувача та погодженням власника майна;

- вартість за одиницю (комплект) у розмірі понад 2500 гривень – за рішенням районної ради.

2. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого рішення районної ради про його списання.

Рішення про списання об’єктів незавершеного будівництва приймається районної ради.

3. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає районній раді разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

- акт на списання майна;

- відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 2;

- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 3;

- акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

- інформацію про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: назва будови, її місцезнаходження, замовник, характер будівництва (нове будівництво, розширення, реконструкція), дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (з індексацією, без індексації), дата консервації або припинення будівництва.

4. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється постійно діюча комісія із списання майна (далі – комісія), головою якої є заступник керівника суб’єкта господарювання, а членами – головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково – економічних та інших служб суб’єкта господарювання, а також залучені за вимогою органу управління його представники та інші фахівці.

Склад комісії затверджується розпорядчим актом (наказ) суб’єкта господарювання за підписом керівника і поновлюється щорічно або за потреби.

5. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автотранспортної техніки, нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб’єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.

6.Постійно діюча комісія установи, підприємства:

- проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт.

- проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічний паспорт, відомості дефектів тощо), а також даних бухгалтерського обліку.

- визначає економічну доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції.

- встановлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, моральне старіння, порушення нормальних умов експлуатації, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок

аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі).

- установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід

майна з ладу (якщо таке є);

- визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню.

- здійснює контроль за вилученням майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках.

- складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою, до якого додаються:

а) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

б) акт технічного стану майна, що пропонується до списання;

в) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо).

В актах технічного стану майна визначається рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи

з модернізації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну недоцільність або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

 

ІІІ. Механізм списання майна

1. Демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідним органом управління рішення про списання майна.

2. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

3. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

4. Вилучені після демонтажу майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які проводять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Додаток 2

до рішення районної ради

від _____ ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(посада керівника суб’єкта господарювання)

______________________________

(підпис),     (ініціали та прізвище)

______________________________

М. П. «__» _______ 20__року