Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Ваше ставлення до запровадження Реформи медичного обслуговування?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Вибори Президента України 2019
Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
Вхід в особистий кабінет виборця
Кабінет електронних сервісів
Он-лайн будинок юстиції
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна районної комунальної власності

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

Зміст проекту – рішення районної ради "Про затвердження Порядку проведення

конкурсу на право оренди майна районної комунальної власності".

Адреса розробника: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Червоноармійська,9, Корсунь-Шевченківська районна рада. електронна адреса: e-mail: кors-rada@bigmir.net).

Спосіб оприлюднення: розміщення в районній газеті «Надросся» та веб-сторінці

Корсунь-Шевченківської районної ради korsunr.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду впродовж місяця з дати

опублікування проекту регуляторного акту виключно в письмовій формі.

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту - рішення Корсунь-Шевченківської районної ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу

на право оренди майна районної комунальної власності»

1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати

шляхом впровадження запропонованого акту

Необхідність затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна районної комунальної власності викликана виконанням Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» враховуючи норми закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно орендних відносин, потребою затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна районної комунальної власності, які б враховували місцеві особливості в користуванні майном.

2. Цілями державного регулювання

Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є:

- ефективність використання майна районної комунальної власності;

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна районної комунальної власності.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є Порядок проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року № 906. Але впровадження цього Положення при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району (районної комунальної власності) та проведення конкурсу щодо передачі в оренду не буде враховувати особливості цих процесів у районі.

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень Корсунь-Шевченківської районної ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, які визначені у статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Законом України «Про оренду державного та комунального майна», згідно з якими органам місцевого самоврядування надається право затвердження місцевого порядку щодо проведення конкурсу на право оренди майна районної комунальної власності.

4. Механізм розв’язання проблеми

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються шляхом:

- забезпечення правильності та прозорості при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району;

- ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;

- розміщення Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району (районної комунальної власності) в засобах масової інформації та на веб-сторінці Корсунь-Шевченківської районної ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм передачі в оренду майна районної комунальної власності, зменшити можливість зловживань при його передачі та позитивно вплине на ефективність поповнення районного бюджету.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття рішення дозволить вдосконалити процес передачі в оренду майна районної комунальної власності та проведення конкурсу на право оренди майна районної комунальної власності зробить механізм передачі в оренду майна більш прозорим, врахує пріоритети при використанні майна комунальної власності.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Прозорість механізму при передачі в оренду майна районної комунальної власності, ефективне використання майна комунальної власності

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта

Суб’єкти підприємницької діяльності

Прозорість механізму при передачі в оренду майна районної комунальної власності

Витрати, пов’язані з проведенням експертної

оцінки та оголошенням у ЗМІ

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

8. Показники результативності регуляторного акту

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

- зменшення невикористаних об’єктів комунальної власності;

- збільшення надходжень коштів від передачі в оренду об’єктів комунальної власності до бюджету;

- вдосконалення механізму передачі в оренду майна районної комунальної власності;

- прозорість при передачі в оренду майна районної комунальної власності.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Проведення аналізу надходжень від процесу передачі в оренду майна до районного бюджету.

Проведення аналізу зауважень контролюючих органів.

Радник голови районної ради

з питань соціально- економічного

розвитку територій та здійснення

економічних реформ, приватизації

та власності В.А. Яресько

ПРОЕКТ

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКа районна рада

рішення

від

 

м. Корсунь-Шевченківський

Про затвердження Порядку

проведення конкурсу

на право оренди майна

районної комунальної власності

Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» та з метою удосконалення і деталізації процедури проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району (районна комунальна власність), районна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна районної комунальної власності (додається).

2. Відділам та управлінням райдержадміністрації, центральній районній лікарні, терцентру, редакції районної газети «Надросся», що уповноважені управляти майном районної комунальної власності керуватися вказаним Порядком при укладенні договорів оренди.

3.Вважати таким що втратитило чинність рішення районної ради від 14.03.2007року № 6-22/V «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна» із внесеними змінами рішенням районної ради від 27.07.2007 року №8-37/ V.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету і фінансів.

Голова районної ради                                                 В.М.Рябошапка

Додаток

до рішення районної ради

від _____________№_____

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА

РАЙОННОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частин четвертої - шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» та з метою визначення процедури проведення конкурсу на право оренди майна районної комунальної власності у випадках, передбачених чинним законодавством України.

1.2. Сфера застосування цього Порядку поширюється на такі об'єкти оренди: цілісний майновий комплекс, нерухоме майно - будівлі, споруди, нежитлові приміщення та інше окреме індивідуально визначене майно, що належить до районної комунальної власності.

1.3. Конкурс на право оренди об'єкта ( далі – конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена Орендодавцем або Власником майна ( у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу). Конкурс полягає у визначенні Орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

2. Погодження наміру передати майно в оренду

2.1. Майно може передаватися в оренду за ініціативою Орендодавця чи власника майна або за наявності заяви про оренду від фізичної чи юридичної особи за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна районної комунальної власності в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом.

2.2. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об'єкта, орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.

2.3. Якщо Орендодавець має намір передати майно в оренду або в разі надходження до орендодавця заяви про оренду нерухомого майна, у триденний строк після дати реєстрації заяви він надсилає копії матеріалів районній раді для отримання погодження про надання об’єкта в оренду.

2.4. До заяви для надання в оренду майна додаються наступні документи:

а) для заявників, які є юридичними особами:

заява про намір узяти в оренду майно, що належить до районної комунальної власності;

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідку від претендента про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для заявників, які є фізичними особами:

заяву про намір узяти в оренду майно, що належить до районної комунальної власності;

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність;

- копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

2.5. Виконавчий апарат районної ради розглядає подані матеріали і протягом трьох днів після надходження надсилає орендодавцеві висновок про надання погодження щодо укладення договору оренди або відмову. При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

У разі погодження районна рада надає орендодавцю:

- висновок, що об'єкт не заборонений до оренди;

- кандидатуру від виконавчого апарату районної ради до складу конкурсної комісії.

Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків районної ради про надання дозволу, відмови чи пропозицій укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, укладення договору оренди вважається погодженим.

У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, районна рада може без згоди підприємства укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

2.6.У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (до 5 днів) оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої компанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

Укладання договорів оренди на короткий строк проводиться за погодженням районної ради.

3. Конкурс на право оренди

3.1. Орендодавець після отримання погодження районної ради своїм розпорядженням (наказом) приймає рішення про проведення конкурсу та створює конкурсну комісію і розміщує в офіційних районних друкованих засобах масової інформації або у виданнях за місцем розташування об’єктів оренди оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника. Оголошення про конкурс також оприлюднюється на веб-сайтах орендодавців.

Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.

3.2. Оголошення про конкурс на право оренди майна повинно містити такі відомості:

- інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, площа);

- умови проведення конкурсу;

- дата, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

- перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду з документами до оголошення конкурсу, повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до умов конкурсу.

4. Умови конкурсу

4.1. Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог експлуатації об'єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ;

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- інші умови за пропозицією орендодавця.

4.2. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду майна районної комунальної власності. У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

4.3. Для участі в конкурсі Орендодавець подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

- заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

- інформацію про засоби зв’язку з ним;

- відомості про учасника конкурсу:

а) для юридичних осіб:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичних осіб:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність;

- копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

5. Конкурсна комісія

5.1. До складу конкурсної комісії (далі - комісія) входять представники орендодавця та районної ради за її пропозицією. В разі неподання районною радою пропозиції щодо кандидатури свого представника до складу комісії комісія утворюється без представника районної ради.

5.2. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується розпорядженням орендодавця.

5.3. Основними завданнями та функціями комісії є:

- визначення умов та строку проведення конкурсу;

- розгляд поданих претендентами пропозицій та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі в конкурсі;

- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

- складання протоколів та подання їх на затвердження Орендодавцю.

5.4. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження (наказу) про її створення.

5.5. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

Заступник голови   комісії, який виконує обов'язки голови комісії у разі   його   відсутності,   призначається   з   числа представників орендодавця.

5.6. Засідання комісії є закритими, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за   розголошення інформації:

- про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

5.7. Засідання комісій є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чол. - не менше 3 чол., при чисельності 7 чол. - не менше 5 чол.

при чисельності 7 чол. - не менше 5 чол.

6. Процедура проведення конкурсу

6.1. Конкурс   проводиться   з   використанням   відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на   якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу   та зобов'язаннями учасника конкурсу.

6.2. Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші матеріали учасників конкурсу подаються орендодавцю, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом "На конкурс", з відбитком печатки претиндента. Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатуються.

6.3. Подані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції (крім пропозиції щодо розміру   орендної   плати)  розглядаються   на засіданні комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників.   Зазначений   список   затверджується   наказом орендодавця. Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати. У разі надходження пропозиції тільки одного претендента і яка відповідає умовам конкурсу, аукціон  з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі:

- неподання заяв про участь у конкурсі;

- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

- знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.  

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.  

6. 4. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм   найбільшої   запропонованої   орендної   плати   за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від   особи,   яка   відповідно   до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.

6.5. Протягом   семи   робочих   днів   після   затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути   присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища

учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

6.7. Голова комісії   в присутності членів комісії та зацікавлених осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

6.8. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів "з голосу" головою комісії. Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

6.9. У процесі визначення учасника, який запропонує найвищий розмір орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками   покладається   на секретаря комісії.

6.10. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники   підписують   бланк   про відсутність пропозицій.

6.11. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.

6.12. Після закінчення засідання комісії, на якому визначався учасник, який запропонує   найвищий   розмір   орендної   плати, складається   протокол,   у   якому зазначаються: відомості про учасників; стартова орендна   плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.

6.13. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії і переможцем конкурсу затверджується орендодавцем.

6.14. Діяльність комісії припиняється у разі:

- відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу;

- з моменту підписання наказу про те, що конкурс не відбувся;

- укладення договору оренди з особою, яка згідно з законодавством має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу;

- проведення конкурсу - з дати укладання договору оренди.

6.15. Орендодавець протягом 15 днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

6.16. Орендодавець надсилає копії договору, протоколу засідання конкурсної комісії та наказу про надання майна в оренду в районну раду у триденний термін після дати отримання його від орендаря.

6.17. У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності.

6.18. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеному у пункті 6.15 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії.

6.19. Додаткове засідання комісії проводиться на   підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 6.5. цього Порядку. Новим переможцем конкурсу   визначається   той   учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу,   допущених   до   подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.