Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

З яких із зазначених питань Ви хотіли б одержати більш детальну інформацію?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Вибори Президента України 2019
Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
Вхід в особистий кабінет виборця
Кабінет електронних сервісів
Он-лайн будинок юстиції
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


№ 43-к Про конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03 липня 2015 року                                                                                                                    № 43-к
м. Корсунь-Шевченківський

Про конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

 

    Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» № 169 від 15.02.2002 року, наказу Головного управління державної служби України №164 від 08.07.2011 року «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №930/19668 від 28.07.2011 року із змінами:
1. Затвердити:
1.1 Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради (додається).
1.2 Склад конкурсної комісії районної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради (додається).
1.3 Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради (додається).
1.4 Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження №111а від 31.08.2005 року «Про створення конкурсної комісії районної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті районної ради» зі змінами.

Голова районної ради                                                                         А.І.Гайдай

 

Затверджено:
розпорядження
голови районної ради
від 03.07. 2015 р.
№ 43-к

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

І. Загальні положення

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради (надалі – порядок) розроблений у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» із змінами, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" №169 від 15.02.2002 року зі змінами.
1.2. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради (надалі - конкурс) проводиться відповідно до цього Порядку, крім посад голови районної ради, заступника голови районної ради, на які прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом обрання відповідною радою.
1.3. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради (надалі - вакантні посади) повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
1.4. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
1.5. Конкурсну комісію очолює заступник голови районної ради. До складу конкурсної комісії входить керуючий (ча) справами виконавчого апарату районної ради, начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, а також спеціалісти з кадрових та юридичних питань.
1.6. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті районної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України може здійснюватися без конкурсного відбору.

ІІ Умови проведення конкурсу

2.1. Конкурс проводиться відповідно до розпорядження голови районної ради при наявності вакантної посади.
2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи:
- які досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;
- визнані судом недієздатними;
- які мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
- які, у разі прийняття на службу, будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам;
- які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;
- в інших випадках, установлених законами.
2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).
2.4. Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

ІІІ Оголошення про конкурс

3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводиться до відома посадових осіб виконавчого апарату районної ради.
3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
1) зазначається місцезнаходження районної ради, адреса та номери телефонів;
2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається спеціалістом з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради;
3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування;
4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.
3.3. При призначенні осіб згідно з пунктом 1.6 цього Порядку у виконавчому апараті районної ради конкурс не оголошується.

ІV Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії районної ради:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).
Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному законом України «Про запобігання корупції».
4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
4.3. Подані документи (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) перевіряються на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
4.4. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допуска¬ється до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
4.5. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у виконавчому апараті районної ради.

V Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
5.2. За погодженням з головою конкурсної комісії визначається дата проведення іспиту та повідомляється кандидатам про місце і час його проведення.
5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади виконавчого апарату районної ради.
5.4. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті районної ради та перелік питань на перевірку знання законодавства затверджується головою районної ради.
5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради.
5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призна¬чення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призна¬чення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, у виконавчому апараті районної ради оголошується повторний конкурс.
5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, ніж 2/3 її складу.
5.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
5.13. Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.
5.14. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
5.16. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
5.17. Рішення голови районної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

Керуюча справами
районної ради                                                                           О.А. Рябик

 

 

Затверджено:
розпорядження
голови районної ради
від «__» _________2015 р.
№ _______

Склад
конкурсної комісії районної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

Голова комісії – заступник голови районної ради.
Секретар комісії – головний спеціаліст з питань контролю та по зверненнях громадян виконавчого апарату районної ради.

Члени комісії:
– керуючий справами районної ради;

– начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради;

– провідний спеціаліст з юридичних питань виконавчого апарату районної ради.

 

 

Затверджено:
розпорядження
голови районної ради
від «__» _____ 2015 р.
№ ___________


ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових
осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради.

І. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради розроблений у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України №169 від 15.02.2002 року „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" із змінами, наказу Головного управління Державної служби України №164 від 08.07.2011 року «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за №930/19668 із змінами.
1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради.
1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради.
1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб у виконавчому апараті районної ради.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які надали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передба¬чає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади виконавчого апарату районної ради.
1.7. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті районної ради затверджується розпорядженням голови районної ради. Питання повинні бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, повинні бути своєчасно змінені в установленому порядку.
1.8. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», розміщується на веб- сайті районної ради, надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
1.9. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів районної ради.
1.10. Питання 1 - 4 в екзаменаційних білетах містять питання, визначені в Переліку, 5-те питання відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади, затвердженого головою районної ради.
1.11. Кількість білетів повинна бути не менше 15.
1.12. За погодженням з головою конкурсної комісії визначається дата проведення іспиту та повідомляється секретарем конкурсної комісії кандидатам про місце і час його проведення.

 

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту


2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

ІІІ. Складання іспиту


3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

ІV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту


4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуван¬ням специфіки функціональних повноважень вакантної посади виконавчого апарату районної ради.
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади виконавчого апарату районної ради.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття норма¬тивно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встанов¬лений строк.
4.2. Після закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у виконавчому апараті районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Керуюча справами
районної ради                                                                                О.А. Рябик

 

 

Додаток 1
до порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

ЗРАЗОК
форми екзаменаційного білета
__________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"__" __________ 20__ року

 

Екзаменаційний білет № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради
1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
3.Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".
4.Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.

 

Додаток 2
до порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради конкурсною комісією
_________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

від "___" ____________ 20__ року

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові кандидата Посада, на яку претендує кандидат Категорія посади, на яку претендує кандидат Номер білета Загальна сума балів
1

2

3

4

Голова комісії ____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)
Секретар комісії
____________
(підпис)
________________________________
(П.І.Б.)

Члени комісії
____________
(підпис)
________________________________
(П.І.Б.)

____________
(підпис)
________________________________
(П.І.Б.)

____________
(підпис)
________________________________
(П.І.Б.)

____________
(підпис)
_________________________________
(П.І.Б.)

 

 

Затверджено:
розпорядження
голови районної ради
від «__»_______2015р.
№ __________

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та функцій відділів виконавчого апарату районної ради

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).
5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).
6. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями (статті 17, 18).
7. Статут, символіка територіальних громад села, селища, міста та обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування (статті 19, 21, 22, 23).
8. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
9. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
14. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
16. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
17. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).
18. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та відзначення державними нагородами України (статті 38, 39).

ІІI. Питання по перевірці знань Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
6. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
10. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
11. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
16. Матеріальне та соціально – побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (статті 21, 22) .
17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
18. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

V. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень вакантної посади виконавчого апарату районної ради
(спеціаліста з діловодства)

1.Нормативно-правові акти що регламентують порядок роботи з документами (постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», ДСТУ 4163-2003, Закон України «Про звернення громадян», постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», Закон України «Про доступ до публічної інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»).
2.Бланки документів (пункти 19-25 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
3.Дата документа. Реєстраційний індекс документів. Посилання на реєстраційний індекс і дату (пункт 33-35 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
4.Відмітки про наявність додатків (пункт 46-51 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
5. Документи про службові відрядження (пункти 138 – 139 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
6.Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до установи (пункти 148-155 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
7. Попередній розгляд документів (пункти 156-160 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
8. Реєстрація документів (пункти 161-173 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
9.Організація передачі документів та їх виконання пункти 174-186 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
10.Організація контролю за виконанням документів (пункти 187 -210 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
11. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів (пункти 215-228 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
12. Формування справ (пункти 238 – 251 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
13.Складення описів справ (пункти 266 – 279 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
14.Оформлення справ (пункти 280 – 288 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»).
15. Вимоги до звернення. (стаття 5 Закону України «Про звернення громадян»).
16.Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях(стаття 10 Закону України «Про звернення громадян»).
17.Термін розгляду звернень громадян (стаття 20 Закону України «Про звернення громадян»).
18.Особистий прийом громадян. (стаття 22 Закону України «Про звернення громадян»).

Головою районної ради вносяться доповнення до даного розпорядження і затверджуються питання для перевірки знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.

Керуюча справами
районної ради                                                                                       О.А. Рябик