MBPCMBPC

Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

З яких джерел Ви черпаєте інформацію про діяльність політичних партій та органів виконавчої влади?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд


Управління Державного казначейства

Місце знаходження:

19400, м. Корсунь-Шевченківський , вул.Шевченка,24, тел. 2-59-55, 2-49-66

Начальник управління державного казначейства:

Очеретня Тетяна Юріївна

Основні функції :

- здійснює розрахунково – касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України;

- відкриває, веде та закриває рахунки в управлінні;

- проводить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, прийнятим державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

- повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджетів усіх рівнів за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів ( обов’язкових платежів) та інших надходжень;

- нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

- здійснює розподіл коштів між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

- проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та рівнями місцевих бюджетів у встановленому законодавством порядку;

- веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників кошторисів та планів асигнувань у розрізі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

- подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;

- веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих бюджетів, подає звіт органам законодавчої та виконавчої влади в обсязі та в строки, визначені бюджетним законодавством;

- приймає звіти від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та консолідує форми звітності;

- забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, уживає заходів до захисту інформації;

- у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов’язані із: здійснен-ням бюджетних повноважень, моніторингу та контролю платежів при зарахуванні надходжень;

- дотриманням методології бюджетного процесу з питань складання коштори-сів та планів використання бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

- відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

- витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;

- дотримання правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються управлінням;

- дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складанням звітності про виконання кошторисів бюджетних установ;

- здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;

Основні завдання організації :

• Забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бю-джетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:

1)розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

2)контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зо-бов’язаннями;

3)у межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

4)ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів.

 

Розпорядок роботи:

- початок робочого дня 9.00

- кінець робочого дня 18.00

( п’ятниця до 16.45)

- перерва на обід з 13.00 до 13.45