Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Ваше ставлення до запровадження Реформи медичного обслуговування?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Вибори Президента України 2019
Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
Вхід в особистий кабінет виборця
Кабінет електронних сервісів
Он-лайн будинок юстиції
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Корсунь-Шевченківська районна філія Черкаського обласного центру зайнятості

 

Місце знаходження:

19400,м. Корсунь-Шевченківський, вул.Ювілейна, 17-а, тел.2-01-62

 

Директор:

 Германова Валентина Анатоліївна

 

Основними завданнями центру є:

 Реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних;

 Надання особам, які звертаються до центру зайнятості, у тому числі, тим, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

 Здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

 Надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;

 Організація професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;

 Здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;

 Контроль за додержанням законодавства про зайнятість та загальноо-бов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичними особами, які використовують найману працю, на території району;

 Забезпечення цільового використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) відповідно до затвердженого кошторису видатків;

 Контроль за правильністю витрат за страхуванням на випадок безробіття;

 Збір страхових внесків, нарахованих та/або сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі тих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав та контроль за їх сплатою;

 Підготовка пропозицій до проекту бюджетної програми Черкаського обласного центру зайнятості, зокрема щодо визначення обсягів надання соціальних послуг незайнятому населенню та безробітним;

 Виконання рішень наглядової ради правління Фонду, що стосуються діяльності центру.

Центр, відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

 здійснює облік осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, наданих їм послуг, реєстрацію громадян у встановленому порядку як таких, що шукають роботу, та безробітних;

 виплачує матеріальне забезпечення на випадок безробіття та надає соціальні послуги в установленому законодавством порядку;

 формує банк даних про вільні робочі місця (вакансії) на підставі інформації роботодавців, забезпечує вільний доступ до цієї інформації особам, які звертаються до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, та сприяє роботодавцям у підборі працівників;

 консультує громадян, власників підприємств, установ і організацій або уповноважені ними органи, а також фізичних осіб, які використовують найману працю, які звертаються до служби зайнятості, про можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги, що ставляться до професії, та з інших питань, що є корисними

для сприяння зайнятості населення;

 вивчає потребу підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, у працівниках за їх професійним складом та визначає на цій основі обсяги і напрями профорієнтаційної роботи, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення;

 здійснює заходи щодо організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних громадян у системі служби зайнятості на базі професійно-технічних, вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;

 здійснює заходи з професійної орієнтації населення;

 здійснює надання дотації роботодавцям для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце, відповідно до чинного законодавства;

 бере участь у організації оплачуваних громадських робіт для населення, укладає договори з роботодавцями про їх організацію і проведення, здійснює направлення громадян на такі роботи, а також проводить фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних;

 вносить до місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад подання про встановлення квоти робочих місць для підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від форм власності та організаційних форм з чисельністю працюючих понад 20 осіб для бронювання ними до 5 відсотків загальної кількості

робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості;

 здійснює профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків;

 контролює правильність витрат за страхуванням на випадок безробіття та проводить розслідування страхових випадків та обгрунтованості виплати матеріального забезпечення;

 стягує в установленому порядку штрафні санкції з роботодавців та застрахованих осіб за порушення вимог законодавства у сфері зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

 провадить збір страхових внесків, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі тих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року ненастав;

 контролює правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків наперіод до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі тих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав;

 здійснює реєстрацію трудових договорів між працівниками і фізичними особами;

 здійснює у порядку, встановленому законодавством, збір та опрацювання адміністративних даних щодо діяльності центру зайнятості;

 проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань зайнятості населення і загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, використовуючи для цього засоби масової інформації;

 бере участь у розробці та виконанні заходів територіальних програм зайнятості населення;

 представляє інтереси Фонду в судових та інших органах;

 представляє Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, а також органами соціального страхування на випадок безробіття зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини;

 вживає заходів для створення та утримання в належному стані власної матеріальної бази;

 виконує доручення Черкаського обласного центру зайнятості, надані в межах його повноважень;

 виконує інші функції відповідно до чинною законодавства.

 

Розпорядок роботи:

Початок роботи в районному центрі зайнятості – з 8.00 год. Перерва на обід та технологічні перерви – згідно макету – графіку технології обслуговування незайнятого населення. Закінчення роботи – о 17 год. 15 хв., в п’ятницю – о 16 год. Святкові і неробочі дні визначені ст.73 Кодексу Законів про працю України.