Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Які питання, на Вашу думку, проблемні у Вашому населенному пункті?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Вибори Президента України 2019
Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд
Вхід в особистий кабінет виборця
Кабінет електронних сервісів
Он-лайн будинок юстиції
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Оголошення центральна районна лікарня

црл

 Корсунь-Шевченківська ЦРЛ проводить конкурс на право оренди нерухомого комунального майна, що обліковується на балансі Корсунь-Шевченківської ЦРЛ.
Об’єкт оренди: частина приміщення на першому поверсі поліклініки Корсунь- Шевченківської ЦРЛ, загальною площею 18,5 м2 за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь - Шевченківський,
вул. Ярослава Мудрого, 146 для розміщення аптечного пункту.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 63591,00 грн. (без ПДВ)
Орган управління – Корсунь-Шевченківська районна рада
Балансоутримувач – Корсунь-Шевченківська центральна районна лікарня
Умови конкурсу:
1. стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до рішення Корсунь-Шевченківської районної ради від 25.06.2013 р. № 21-14/VI « Про внесення змін до рішення районної ради 02.12.2011 р. №8-13/VI «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності», за базовий місяць – грудень 2018 року становить 427,33 грн. (без ПДВ);
2. на дату подання конкурсної пропозиції учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 2563,98 грн (без ПДВ) шляхом перерахування коштів на визначений рахунок. Реквізити для сплати гарантійного внеску : рахунок № 31554216336056, одержувач : Корсунь-Шевченківська ЦРЛ, код ЄДРПОУ 02005349, МФО 854018, банк: ГУДКСУ у Черкаській області, призначення платежу: гарантійний внесок від учасника конкурсу на право оренди;
3. мета оренди – розміщення аптечного пункту;
4. термін укладення договору оренди – 2 роки 11 місяців;
5. без права приватизації та передачі в суборенду об’єкта оренди;
6. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди, який повинен бути не меншим, ніж стартовий розмір орендної плати, запропонованої претендентом;
7. своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням її індексації;
8. забезпечення виконання зобов’язань зі сплати за оренду (у разі невчасного виконання зобов’язань: сплата пені, штрафу, неустойки);
9. страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж зазначена у висновку про вартість об’єкта оренди, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством;
10. належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
11. здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Одночасно з підписанням договору оренди укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг;
12. дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта, забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювання заходів протипожежної безпеки;
13. своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна;
14. надання працівників для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (у разі їх настання або загрози виникнення);
16. компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди за вставленим рахунком відповідних інформаційно-консультаційних центрів, витрат на публікації оголошення про конкурс за вставленим рахунком відповідних ЗМІ та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди копій підтвердних документів.
17. переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5-ти робочих днів повертає йому підписаний проект договору оренди.
У разі укладання договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати.
У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди повертається всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №906 із змінами.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента :
для учасників, які є юридичними особами:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
- засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік;
- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
- засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 % найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Конкурс буде проведено 04 лютого 2019 року об 11.00 за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 146, плановий відділ у присутності конкурсантів або їх уповноважених представників.
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються в окремому конверті з написом «На конкурс по оренді, що відбудеться 04 лютого 2019 року, об’єкт оренди: частина приміщення на першому поверсі поліклініки Корсунь- Шевченківської ЦРЛ, загальною площею 18,5 м2, розташовані за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 146, запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі в конкурсі з конкурсними пропозиціями (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) – до 12.00 годин 31 січня 2019 року.
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної комісії. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 146, плановий відділ. Додаткову інформацію можна отримати у плановому відділі Корсунь-Шевченківської ЦРЛ за телефоном 2-40-78.